ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY RDR AKADEMIE

Hráči klubu:
 

Stanovené výše půlročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro jarní část fotbalové sezóny 2021/22 (1.1.2022 - 30.6.2022) je následující:
 

  • dorostenci -  1.200,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100

  • žáci -  1.200,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100

  • přípravky - 1.000,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100

  • před-přípravka - 500,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100
     

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30.3.2022 na výše uvedené účty s variabilním symbol 999Do předmětu platby uveďte jméno, příjmení, družstvo a rodné číslo. V případě, že chcete vystavit fakturu napište do předmětu platby "faktura".

logo-transparent.png
logo-transparent.png