ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY RDR AKADEMIE

Hráči klubu:
 

Stanovené výše půlročních příspěvků na zajištění sportovní činnosti klubu pro podzimní část fotbalové sezóny 2022/23 (1.8.2022 - 31.12.2022) jsou následující:
 

  • dorostenci         -  1.500,- Kč za osobu (cca 90 tréninkových jednotek) 

  • žáci                      -  1.500,- Kč za osobu (cca 90 tréninkových jednotek)

  • přípravky           -  1.200,- Kč za osobu (cca 60 tréninkových jednotek)

  • před-přípravka -     700,- Kč za osobu (cca 40 tréninkových jednotek)
     

Členský příspěvek prosím uhraďte na účet 123-4001830207 / 0100 do 30.9.2022 s variabilním symbolem 222Do předmětu platby uveďte jméno, příjmení a prvních šest čísel rodného čísla hráče/ky. V případě, že chcete vystavit fakturu napište do předmětu platby "faktura".

logo-transparent.png
logo-transparent.png