ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY RDR AKADEMIE

Hráči klubu:
 

Stanovené výše půlročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro podzimní část fotbalové sezóny 2021/22 (1.7.2021 - 31.12.2021) je následující:
 

  • dorostenci -  1.200,- Kč za osobu - číslo účtu 2801617747/2010

  • žáci -  1.200,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100

  • přípravky - 1.000,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100

  • před-přípravka - 500,- Kč za osobu - číslo účtu 123-4001830207/0100
     

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30.9.2021 na výše uvedené účty s variabilním symbol 999Do předmětu platby uveďte jméno, příjmení, družstvo a rodné číslo.

logo-transparent.png
logo-transparent.png