ČLENSKÁ ZÁKLADNA RDR AKADEMIE

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu dle čl. II. stanov klubu. O přijetí za člena klubu rozhoduje VV klubu RDR. Členové klubu vlastní platný členský průkaz.


Výše členského příspěvku klubu pro rok 2021 je 500,- Kč. členové RDR obdržím jako bonus perma- nentku na domácí fotbalové zápasy mateřských klubů ZDARMA.


Členský příspěvek se platí jednorázově v plné výši na účet klubu u ...............................

Žádost o členství vyplňte 

 

Členský průkaz klubu:

- vystavuje VV klubu

- je platným členským průkazem pro osobu uvedenou na přední straně průkazu

- je platný pro období vyznačeném na přední straně členského průkazu

- je platným po zaplacení členských příspěvků pro dané období

- získá osoba po zaplacení členských příspěvků

- je dokladem opravňujícím k účasti na Valných hromadách klubu, pro starší 18. let platným       hlasovacím lístkem

- je průkazem na akce pořádané klubem s volným vstupem členské základny, na které volný vstup oznámí VV klubu

 

Hráči klubu:
 

Členský příspěvek hráčů klubu uhraďte do 31.8.2021 na transparentní účet klubu u .................................   variabilní symbol 001.

Do předmětu platby uveďte jméno, příjmení, družstvo a rodné číslo.
 

Stanovené výše půlročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu pro podzimní část fotbalové sezóny 2021/22 (1.7.2021 - 31.12.2021) je následující:
 

 • dorostenci -  1.000,- Kč za osobu

 • žáci -  1.000,- Kč za osobu

 • přípravky - 750,- Kč za osobu

 • předpřípravka - 500,- Kč za osobu / první půlrok ZDARMA
   

!!UPOZORNĚNÍ!!
Chcete-li uplatnit finanční příspěvek na sportovní aktivitu z bonusového programu zdravotní pojišťovny hráče, požádejte o vystavení faktury PŘED úhradou členského příspěvku RDR akademie z.s.  na e-mailové adrese rdrakademie@gmail.com. Do zprávy napište jméno a příjmení hráče, mužstvo, vaši adresu, datum narození (nebo rodné číslo) a částku, kterou budete hradit.


Pravidla v placení ročního příspěvku na zajištění sportovní činnosti klubu vyhlašuje a upravuje výkonný výbor klubu vždy na začátku fotbalové sezony. Pro sezonu 2021/22 stanovuje výkonný výbor klubu tyto podmínky pro stanovení ročního příspěvku:

 • V případě, že v klubu hrají 2 a více sourozenci (vlastní či nevlastní do 18. roku věku), výše půlročního příspěvku je 700,- Kč za osobu u dorostu a žáků. U hráčů přípravek 500,- Kč za osobu.

 • Dojíždějící hráči jejichž trvalé bydliště je 15 a více km od Rájce-Jestřebí mají slevu na ročním příspěvku a platí 50% ročního příspěvku

 • Děti trenérů příspěvky nehradí.
   

Za výběry v řádných termínech zodpovídají TRENÉŘI a VEDOUCÍ jednotlivých mužstev.

Výkonný výbor RDR Akademie z.s..

logo-transparent.png
logo-transparent.png